آخرین خبرها
خانه / قرآن / بسته ویژه روز هشتم ماه مبارک رمضان
بسته ویژه روز هشتم ماه مبارک رمضان

بسته ویژه روز هشتم ماه مبارک رمضان

 

آیه روز

وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذادعان فلیستجیبوا
لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون
(بقره ۱۸۶)

و هر گاه بندگانم از تو درباره من پرسیدندبگو: همانا من نزدیکم دعای دعاکننده را آن هنگام که مرا میخواند پاسخ میدهم.پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشدکه به رشد برسند.


تفسیر آیه

تفسیر هدایت:
ماه رمضان بهترین زمان برای دعاست، به همین سبب قرآن کریم پس از آیات مربوط به ماه مبارک رمضان،ازلزوم ارتباط آدمی با آفریدگار خود از طریق دعا سخن میگوید.اگر دعا و نیایش، حقیقی و برای رضایت خدا باشد و در آن شرک و ریا راه نداشته باشد، خداوند بدون شک دیر یا زود دعا را مستجاب میکند و یا بهتر از آن را به بنده اش می بخشد.

درباره‌ شوراي فرهنگي

شوراي فرهنگي