آخرین خبرها
خانه / ۱۳۹۳ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

نتایج انتخابات شورایاری محله مجیدیه و شمس آباد

Title2

  کد انتخاباتی کاندیدا نام نام خانوادگی تعداد رای ۵۴۸۳۵ رضا قرایی ۸۵۶ ۵۵۷۳۸ کمال گنجی فر ۸۲۴ ۶۴۱۳۵ حبیب پوربافرانی ۶۶۷ ۵۲۲۹۱ عبدالحمید اسماعیلی ۶۵۹ ۵۴۲۷۹ عباس اسمعیل بیکی ۶۴۸ ۵۶۶۹۰ احمدرضا احسانی ۵۵۵ ۴۹۱۶۱ مریم مهرانفر ۵۴۶ ۴۶۱۴۷ حسن رخشانی ۴۹۸ ۴۳۶۹۴ محمد خانعلی ۴۴۵ ۶۲۷۱۹ زهرا قیومیان ۴۲۰ ۴۹۱۴۳ بهزاد کرد ۲۹۶ ۶۲۴۱۶ حسین صمدیان ۲۶۵ ۵۲۴۲۸ ... ادامه مطلب »