آخرین خبرها
خانه / ۱۳۹۴ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۴

بسته روز سیزدهم ماه رمضان

3287997_965

آیه روز آحل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم هن لباس لکم وأنتم لباس لهن (بقره۱۸۷) در شبهای روزه داری در ماه رمضان،آمیزش با همسرانتان برای شما حلال شد، آنها برای شما همچون لباسند و شما برای آنها همچون لباس هستید. تفسیر نور: در آغاز اسلام، در شبهای ماه رمضان نیز آمیزش ممنوع بود و نیز تنها در ساعت معینی ... ادامه مطلب »

بسته روز دوازدهم ماه رمضان

mah-ramazan

آیه روز وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون (بقره ۱۸۶) و هر گاه بندگانم از تو درباره من پرسیدند بگو: همانا من نزدیکم دعای دعاکننده را آن هنگام که مرا میخواند پاسخ میدهم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که به رشد برسند. تفسیر ... ادامه مطلب »

بسته روز یازدهم ماه رمضان

ws8n_ramazan-01

بسته روز یازدهم ماه رمضان آیه روز وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون (بقره ۱۸۶) و هر گاه بندگانم از تو درباره من پرسیدند بگو: همانا من نزدیکم دعای دعاکننده را آن هنگام که مرا میخواند پاسخ میدهم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد ... ادامه مطلب »

بسته روز دهم ماه رمضان

001100

بسته روز دهم ماه رمضان آیه روز فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر (بقره ۱۸۵) پس هر کس از شما که ماه مبارک رمضان را دریابد، باید آنرا روزه بگیرد و آن کسی که بیمار و یا درسفر است، باید روزهای دیگری را به همان تعداد روزه بگیرد. تفسیر کاشف: ... ادامه مطلب »

بسته روز نهم ماه رمضان

001100

بسته روز نهم ماه رمضان آیه روز شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان (بقره۱۸۳) ماه رمضان ماهی است که در آن، قرآن کریم برای راهنمایی و هدایت عموم مردم، بیان راه روشن هدایت وجدا کردن حق از باطل نازل شده است. تفسیر منهج الصادقین: پیامبر اکرم(ص) فرمود : صحف ابراهیم در اول ... ادامه مطلب »

بسته ویژه روز هشتم ماه مبارک رمضان

10

  آیه روز وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذادعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون(بقره ۱۸۶) و هر گاه بندگانم از تو درباره من پرسیدندبگو: همانا من نزدیکم دعای دعاکننده را آن هنگام که مرا میخواند پاسخ میدهم.پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشدکه به رشد برسند. تفسیر آیه تفسیر هدایت: ماه ... ادامه مطلب »

بسته روز هفتم ماه رمضان

ws8n_ramazan-01

آیه روز و ما ظلمهم الله و لاکن أنفسهم یظلمون (عمران ۱۱۷) خداوند به کافران ستمی نکرده است بلکه این خودشان هستند که به خود ظلم و ستم میکنند(و مکافات عمل خود را میبینند، چرا که بدی کرده و بدی میبینند.) تفسیر آیه تفسیر روشن: آنچه از جانب خدای متعال ظاهر میشود، خیرخواهی، لطف، مهربانی و هدایت است، اما هلاکت ... ادامه مطلب »