آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب : تبسم خوبان

بایگانی برچسب : تبسم خوبان

لبخندهای پشت خاکریز ـ قسمت اول

100918003784

  کی با حسین کار داشت؟ یک قناسه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود اشک عراقی ها را درآورده بود. با سلاح دوربین دار مخصوصش چند ده متری خط عراقی ها کمین کرده بود و شده بود عذاب عراقی ها. چه می کرد؟ بار اول بلند شد و فریاد زد:« ماجد کیه؟» یکی از عراقی ها که اسمش ... ادامه مطلب »